About Martin Thailand

Martin Thailand เราได้คัดสรรเครื่องย่อยขยะและกำจัดเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ที่ใช้ระบบการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์

เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทย เราจึงได้คัดเลือก ReenCle ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนั้นเรายังได้นำเข้าเครื่องย่อยขยะและกำจัดเศษอาหารที่มีขนาดความจุมากขึ้น

ที่มาพร้อมหน้าจอ LCD ที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยกับคำว่า

“ZERO WASTE” REENCLE JFD102 เป็นสินค้าสัญชาติเกาหลีที่ผลิตจากโรงงานเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการคิดค้นและพัฒนาระบบการย่อยเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์ ทำให้ ReenCle

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่ทันสมัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์

และจุลินทรีย์ที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เหมาะสมกับการย่อยสลายเศษอาหารของชาวเอเชีย

MARTIN JF D204 เป็นสินค้า OEM ที่มีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศจีน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและควบคุมการผลิตโดย

`ทีมวิศวกรจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งไปขายในประเทศเกาหลีใต้และยุโรปในแบรนด์ต่างๆ